ELŻBIETA SZYMAŃSKA-CZAPLAK

Position: Assistant Professor

Office: Collegium Maius, room 12
Phone: (+4877) 541-59-42
e-mail: ela@uni.opole.pl

Degrees

M.A. in English Philology, Poznań, 1990
Ph.D. in Linguistics, Opole, 2008

Administrative functions

2012-       : Deputy Dean for Student Affairs, Faculty of Philology, Opole University
2008-2012: Deputy Director, Institute of English, Opole University

Research interests

- second language and culture acquisition,
- developing students' cultural competence in L2,
- stereotypes influencing motivation of foreign language learners,
- intercultural sensitivity of Erasmus students,
-
: an international project developing materials for teachers working with dyslexic learners in an EFL classroom.

Teaching experience

1990 -        : academic teacher and teacher trainer, Opole University

1993 - 2010: teacher of English, TAK school, Opole

2005 - 2012: academic teacher and teacher trainer, Higher Vocational School, Nysa

2007 - 2012: academic teacher and teacher trainer, Teacher Training College, Opole


Professional organizations

Polish Association for the Study of English PASE
The Society for Alternative Education TAK

Conferences

Co-organizer:

TAL 2013: Topics in Applied Linguistics: Social, Cultural and Affective Influences on Language Processes
TAL 2012: Topics in Applied Linguistics: Communication in the New Media Age
TAL 2011: Topics in Applied Linguistics: Cognitive and Affective Language Processes in Intercultural Contexts
TAL 2010: Topics in Applied Linguistics: Stability and Variability
PASE 2009: 18th PASE Conference - SPACE


Participant:

1998 Ustroń - Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie

1998 Ustroń - Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie

1999 Łódź - Język w Komunikacji

2000 Gdańsk - 9th PASE Conference

2001 Kazimierz - 11th PASE Conference

2005 Ustroń - Języki obce Przepustką do Zjednoczonej Europy i Świata

2006 Mikorzyn - Dydaktyka Fonetyki Języka Obcego w Polsce

2006 Puławy - 16th PASE Conference

2007 Ustroń - Przez Języki Obce do Sukcesu

2007 Szczyrk – 17th PASE Conference

2007 Kraków - Dialog

2008 Białystok - Paradygmat XXI wieku

2008 Gliwice - Nauczanie języków obcych w krajach Czwórki Wyszehradzkiej

2009 Athens - TESOL Greece Conference – Back to the future: English for all ages

2009 Kamień Śląski - 18th PASE Conference

2009 Ustroń - Języki obce w kontekście współczesnych wyzwań I perspektyw

2009 Soczewka - Interdyscyplinarność w dydaktyce

2009 Rome - VIII Worldwide Forum on Education and Culture

2010 Kalisz - 19th PASE Conference

2010 Szczyrk - 22nd International Conference on SLA and FLL

2010 Łódź - Accents

2010 Opole - 1st TAL

2011 Płock - Język, literatura, kultura. Konteksty glottodydaktyczne

2011 Toruń - 20th PASE Conference

2011 Konin - Mówienie w języku obcym

2011 Kalisz - Classroom-oriented research

2011 Rome - X Worldwide Forum on Education and Culture

2011 Opole - 2nd TAL

2012 Kraków – 21st  PASE Conference

2012 Rome - XI Worldwide Forum on Education and Culture

2012 Opole - 3rd TAL

2013 Warszawa – 22nd  PASE Conference

2013 Szczyrk - 25th International Conference on Foreign and Second Language Acquisition

2013 Thessaloniki - 21st  International Symposium of Theoretical & Applied Linguistics

2013 Opole - 4th TAL

2013 Łódź - DYSTEFL

2013 Rome - XII Worldwide Forum on Education and Culture

Selected publications

Szymańska-Czaplak, E. & M. Bitka. Edukacja wielokulturowa w dydaktyce szkolnej i działaniach na rzecz środowiska. Szkoła na Pograniczach. Katowice 2000, s.183-8.


Szymańska-Czaplak, E. Foreign language coursebook as an essential element in developing cultural competence. PASE Papers in Language Studies. Gdańsk 2002, s. 501-6.


Szymańska-Czaplak, E. Effectiveness of introducing communicative functions in English as an element of systematic study in the language classroom. A case study. Perspectives on Language. Lublin 2004, s. 293-8.


Szymańska-Czaplak, E. Developing Cultural Linguistic Competence on Various Levels of Language: A Practical Study Based on the Analysis of the Chosen Coursebooks. Języki Obce Przepustką do Zjednoczonej Europy i Świata. Ustroń 2005, s. 413-417. 

Szymańska-Czaplak,E. Nauczanie fonetyki w szkole na poziomie elementarnym – analiza wybranych podręczników do nauki języka angielskiego. Dydaktyka Fonetyki Języka Obcego w Polsce. Konin 2006, s. 231-238.


Szymańska-Czaplak, E. Rola szkoły w kształtowaniu kompetencji sociokulturowej i interkulturowej ucznia. Przez języki obce do sukcesu. Ustroń 2007.


Szymańska-Czaplak, E., M. Bitka & I. Karpińska. Wspólna podróż przez trzy kultury. Lifecycle. Copenhagen 2007, s.102-121.


Szymańska-Czaplak, E. Teaching idiomatic English as one of the ways of developing cultural linguistic competence (based on the study of coursebooks). Language Encounters. Lublin 2008, s.63-70.

Szymańska-Czaplak, E. Explicit Elements of Culture in EFL Coursebooks. Edukacja dla przyszłości. Białystok 2008, s.65-74.


Szymańska-Czaplak, E. The analysis of English EFL coursebooks for the presence of culturally-marked elements - implications for the teaching process.  W: Języki obce w kontekście współczesnych wyzwań i perspektyw. Ustroń 2009.


Szymańska-Czaplak, E. The effectiveness of EFL coursebooks in developing student’s L2 cultural competence.  In Unity in Diversity – Teaching Languages in V4 Countries Conference Proceedings. Gliwice 2009: Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej. 


Szymańska-Czaplak, E. Developing student’s L2 cultural competence in the scope of pragmatics and discourse. In Interdyscyplinarność w glottodydaktyce. Płock 2009: Wydawnictwo PWSZ w Płocku. s.439-446.


Szymańska-Czaplak, E. Developing cultural linguistic competence as a way of questioning stereotypes and enhancing second language learning. In: Bergami, R., Pucci, S.L., Schuller, A. (ed.) Proceedings of the VIII Worldwide Forum on Education and Culture. Crossing borders, building bridges: a global program for the future. Rome 2010.


Szymańska-Czaplak, E. Teaching spoken language as an element of developing student’s cultural  competence in L2. In U. Malinowska (ed.) Język-Literatura-Kultura. Konteksty glottodydaktyczne. Płock 2011: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, pp. 99-106.


Szymańska-Czaplak, E. Z dziennika nauczycielki języka angielskiego. Modelowe nauczanie 3-4/2011, pp. 49-51.

Szymańska-Czaplak, E. Raising students’ cross-cultural awareness as a way of enhancing learning English as an international language. ELT Research. Summer 2012 Issue 27, pp. 37-40.

Szymańska-Czaplak, E. Stereotypes in a foreign language classroom – modifying negative attitudes to enhance foreign language learning. Journal of the Worldwide Forum on Education and Culture. Volume 3, Number 1, Winter 2012, pp. 102-113.

Szymańska-Czaplak, E. &  A. Wujec Kaczmarek. MuliROMy, witryny oraz platformy internetowe używane w nauczaniu języka angielskiego w szkołach średnich w Polsce. In Wujec Kaczmarek, A. (Ed.) Technologie Informacyjno Komunikacyjne w nowoczesnej edukacji - z perspektywy polskiej i europejskiej. Opole 2012: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, pp. 38-45.

Szymańska-Czaplak, E. &  A. Wujec Kaczmarek. MultiROMs and online applications used for teaching phonetics in a secondary school: a critical review. In Waniek-Klimczak, E. & L. Shockey (Eds.) Teaching and researching English accents in native and non-native speakers. Berlin 2013: Springer.

Piechurska-Kuciel, E. & E. Szymańska-Czaplak (Eds.) Language in Cognition and Affect. Berlin 2013: Springer.Department of Applied Linguistics
Institute of English
Opole University
Zakład Językoznawstwa Stosowanego
Instytut Filologii Angielskiej
Uniwersytet Opolski

Pl. Kopernika 11
45-040 Opole
Poland
phone/tel. (+4877) 541-59-17
fax/faks: (+4877) 541-59-23
e-mail: dal@uni.opole.pl

dol